Prenumeration

prenumeration

Hos oss kan du köpa prenumeration på Fredagsbuketten!

Ge bort den perfekta presenten till personen du älskar eller till ”den som redan har allt”!

Månadsvis: 4 gånger 1000:-

Halvårsvis: 24 gånger 6000:-

Helår: 48 gånger 12000:-

 

 

…Blomstrande presenter!